شیره انگور سوغات ملایر

شیره انگور سوغات ملایر

ماه مهر فصل برداشت انگور است. آیین شیره پزی مانیزان در ملایر با آداب و رسوم خاصی برگزار می شود و مردم روستا با زحمت و تلاش انگور کشمش را طی مراحلی به شیره تبدیل می کنند.

با ما همراه شوید