آیین سیزده به در در ایران

آیین سیزده به در در ایران

آیین مراسم سیزده بدر، مراسمی است که هر سال در تمامی ایران برگزار می شود و در آن، همه به آغوش طبیعت می روند.

با ما همراه شوید تا در این قسمت از برنامه ایران، درباره تاریخ این آیین کهن بیشتر بدانیم