باغ شاهزاده کرمان

باغ شاهزاده کرمان

باغ شاهزاده همچون نگینی سبز در دل کویر، می درخشد. باغ شاهزاده ماهان توسط عبدالحمید میرزا ناصر الدوله فرمانفرما در دورهٔ قاجار احداث گردید. این باغ یكی از نمونه باغ تخت‌های ایرانی است كه از شرایط طبیعی ممتازترین بهره برداری را نموده است. باغ شاهزاده کرمان به عنوان یکی از میراث جهانی ایران در یونسکو به ثبت رسیده است.