بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی

بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی

این بقعه، آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی یکی از بزرگترین عرفای ایران است. از موارد منحصر به فرد در این بقعه می توان به ده‌ها اثر بدیع در مضامین مختلف رشته‌های هنری است که از آن جمله می‌توان به عالی ترین نوع کاشی کاری معرق و مقرنس و گچ‌بری کتیبه‌های زیبا و نفیس و خط خطاطان بزرگ دوره صفوی، منبت‌های ارزنده، نقره کاری، تذهیب و طلاکاری، نقاشی و تنگ‌بری اشاره کرد.