چغازنبیل

چغازنبیل

در دشتی در نزدیکی شوش بنایی وجود دارد که در گذشته های دور یکی از مکان های مقدس محسوب می شد. این بنا بیش از سه هزار سال پیش به دستور یکی از پادشاهان ایلام ساخته شده است. ساختار زیگورات به شکل یک سبد برعکس است بنابراین مردمان محلی به آن چغازنبیل می گویند.