کلیسای سنت تاتاتئوس

کلیسای سنت تاتاتئوس

این کلیسا در سال 1691 میلادی با سنگ های سیاه، در سال 1810 به وسیله اسقف ماکو، بنام سیمون بزنونی با نصب سنگ های سفید و در زمان قاجار به وسیله عباس میرزا تعمیر شد. قره کلیسا دارای ویژگی خاص معماری ارمنی بوده و از نظر حجم و تکنیک یکی از با ارزش ترین آثار تاریخی کشور محسوب می شود. این بنا از اشتهار جهانی برخوردار بوده و بسیاری از ارامنه داخل و خارج کشور برای انجام مراسم مذهبی به این کلیسا می آیند.  تادئوس یا طاطائوس (طاطاوس) یکی از حواریون مسیح است که در سال 43 میلادی به همراه « بارتلمیوس » از شمال بین النهرین گذشته و به آذربایجان آمد.