ارگ بم

ارگ بم

ارگ تاریخی بم كه بیش از دو هزار سال است در قلب كویر ایران قد برافراشته است، بزرگ‌ترین مجموعه خشتی و گلی جهان است. این ارگ تاریخی پس از زلزله سهمگین سال 1382 و تلاش كارشناسان ایرانی برای تهیه پرونده ثبتی آن به طور اضطراری، در جریان بیست و هفتمین اجلاس كمیته میراث جهانی یونسكو به طور هم‌زمان در فهرست میراث جهانی و فهرست میراث جهانی در خطر ثبت شد. ساكنان ارگ بم در حدود يكصد و پنجاه سال پيش، برای آخرين بار مأوای ارگ را ترك نموده ودرون باروی شارستان و در ميان باغ ها و نخلستان های بيرون از شهر سكنی گزيدند. وسعت ارگ بم به بيست هكتار می رسد.