جنگل حرا در قشم

جنگل حرا در قشم

جنگل های دریایی حرا در جزیره قشم در میان آبهای گرم خلیج فارس قرار گرفته اند. نکته شگفت انگیز این منطقه گیاهی آن است که بی نیاز به آب شیرین می‌روید. جنگل حرا در سواحل جنوبی ایران، مهد انواع گوناگون آبزیان، پرندگان و دوزیستان است.