آوند و آژند

آوند و آژند

حمید تمجیدی در دو دنیای مختلف زندگی می کند. با ما در این قسمت از مجموعه " ترین ها " ببینید که هر برگ از دنیای رنگارنگ طبیعت، درسی برای زندگی است.