چاووش خوانی در کاشان

چاووش خوانی در کاشان

«چاووش خوانی در کاشان» اولین مراسم آیینی است که هر ساله قبل از شروع محرم در ایام ذی الحجه برگزار و در آن فرا رسیدن محرم اعلام می شود. در چاووشی خوانی یک نفر جلوی مردم می آید و درباره حضرت ابا عبدالله الحسین اشعاری را به صورت آواز می خواند و اعلام می کند که محرم به زودی از راه می رسد.

چاووش خوانی از حیث ادبی، از نمونه های ادبیات عامیانه و از نوع غنایی آن به شمار می رود که محتوای آن، احساسات، عواطف، عشق و دلدادگی، بیان آرزوها، برآورده شدن حاجات، غم و اندوه سفر و مشکلات راه و مصائبی است که بر خاندان پیامبر (ص) گذشته است.