«قلک شکنی» در قائم شهر

«قلک شکنی» در قائم شهر

مساجد و حسینیه ها یکی از محله های قائمشهر همه ساله در اول محرم پذیرای قلک های مردم شهر هستند. در این مراسم مردم با نیت های قلبی خود به مساجد و حسینیه ها می آیند و قلک های خالی را از آنجا تحویل می گیرند و تا ابتدای محرم سال آینده نذورات خود را در آن می ریزند.

رامین موسوی ملکی تهیه کننده مجموعه «ترین ها» در این قسمت مراسم شکستن این قلک ها را به تصویر کشیده است. این مجموعه از تولیدات شبکه مستند سیما است.