نقش خط – حظ رنگ

نقش خط – حظ رنگ

در دل روستای کنداز مرودشت زنی روشندل زندگی می کند که زیبایی این روستا را چندصد برابر کرده است. در این قسمت از مجموعه"ترین ها" با خانم نساء زارع کندازی قالیباف همراه می شویم و دل و دیده به نقش خط در هنر این زن می سپاریم.