«سفره برکت»

«سفره برکت»
بیننده این قسمت از مجموعه «ترین ها» را با نام «سفره برکت» باشید که به یکی از رسوم روستاییانی در کاشان می پردازد. در این روستا مردم در روز ششم محرم سفره ای به نام «سفره برکت» را در حسینیه شان پهن می کنند و آنجا نذری مردم که همگی آجیل اعم از گردو، پسته و فندق است، جمع آوری و مخلوط می شود و به عزاداران داده می شود.