فاطمه حمامی

فاطمه حمامی

این قسمت از برنامه " ترین ها " روایت گر زندگی فاطمه حمامی است. فاطمه و خانواده اش با معمولیت وی کنار آمده اند. اما این نقاشی های اوست که چشم هر بیننده ای را به خود جذب می کند.