از جمله قربان ها

از جمله قربان ها

مجموعه "ترین ها" این بار در قالب برنامه «از جمله قربان ها» با آقای سید رمضان صالح نژاد مدیر تیم های ملی تیراندازی معلولین و دارنده ۷ مدال طلای جهانی و ۶۰ مدال طلای کشوری همراه می شود.