آکواریوم اصفهان

آکواریوم اصفهان

دنیای زیر آب برای بسیاری دنیایی بسیار شگفت انگیز است به خصوص آنکه در یکی از شهر های مرکزی ایران باشد 

با شبکه مستند و برنامه ایران همراه شوید تا با این جاذبه توریستی شهر اصفهان بیشتر آشنا شویم