بوی کهنه باروت

بوی کهنه باروت

بوی کهنه باروت قسمت جدید از مجموعه «ترین ها» روایتی از زندگی احمد عزیزی شکارچی است که تفنگ خود را در راستای مقابله با شکار حیوانات شکسته است.

این قسمت درباره احمد عزیزی شکارچی اهل روستای دره کی سروآباد که دو سال پیش در اقدام انسان دوستانه و شجاعانه بعد از سال ها تفنگ شکاری خود را شکست.

او شکارچی نادمی است که در دو سال گذشته به جرگه حامیان محیط زیست پیوسته است و در راستای مقابله با شکار کردن حیوانات تلاش می کند.

هدف از ساخت این مستند حمایت از افرادی است که از محیط زیست حمایت و نگهبانی می کنند و عزیزی نیز به عنوان یک «ترین» در این برنامه معرفی می شود.