خانه بنی طبا در آران و بیدگل

خانه بنی طبا در آران و بیدگل

خانه تاریخی بنی طبا، محل سکونت سادات خاندان بنی طبا بوده که در زمان صفویه به آران و بیدگل مهاجرت کرده اند. این بنا طی دوره های صفوی تا اواخر قاجاریه به شیوه معماری درون گرا وبه سبک گودال باغچه ساخته شده است که هم اکنون به عنوان یک خانه بوم گردی مورد استفاده قرار می گیرد.