موزه میراث روستایی گیلان

موزه میراث روستایی گیلان

موزه میراث روستایی گیلان در در دل طبیعت جنگلی سراوان، فرهنگ و تاریخ روستاهای گیلان را در خود حفظ کرده است. این موزه همچنین نمونه ای از موزه بوم گردی محسوب می شود که تلاش کرده با معماری محلی، گوشه هایی از شیوه های زندگی مردمان این سرزمین را در خود حفظ کند.