جشنواره بین المللی فیلم نوجوان

جشنواره بین المللی فیلم نوجوان

چند وقت گذشته شبکه مستند سیما مستندی کوتاه از اولین جشنواره فیلم نوجوان در همدان آماده کرد. این مستند را که از برنامه "ایران" پخش شد، با ما ببینید.