جشنواره نمایش های آیینی و سنتی

جشنواره نمایش های آیینی و سنتی

جشنواره نمایش های آیینی و سنتی فعالیت خود را از سال ۶۸ با حضور ۱۱ گروه نمایشی که پنج گروه آن از استان تهران و باقی از سایر استان‌های کشور بودند، آغاز کرد. در دوره‌های مختلف برگزاری، بخش‌های متنوعی همچون مجلس تعزیه در دوره دوم، نقالی در دوره پنجم، سمینار در دوره ششم، پیش‌پرده‌خوانی در دوره یازدهم به آن اضافه شد.