جشنواره تهران قدیم در باغ موزه قصر

جشنواره تهران قدیم در باغ موزه قصر

جشنواره تهران قدیم در قالب جشنواره‌ای تابستانی در بغ موزه قصر برگزار شد که به پوشاک، خوراک، تفریح‌ها و بازی‌ها، نمایش اتوموبیل‌های قدیمی و تجلیل از چند هنرمندِ بزرگ اختصاص داشت. در این جشنواره نمایش‌های آیینی، خیمه شب‌بازی، نمایش‌های روحوزی و سیاه‌بازی، نقالی و پرده‌خوانی برای مردم اجرا شد.