سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر

سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر

جشنواره فیلم فجر مهم ترین رویداد سینمایی کشور است. با ما همراه شوید و از دوربین برنامه ایران نگاهی به این جشنواره معتبر بیاندازید.