دهمین جشنواره فیلم صد ثانیه ای

دهمین جشنواره فیلم صد ثانیه ای

در این جشنواره می توانید در زمان کوتاهی به اندازه صد ثانیه بیننده فیلم های خلاق و تامل برانگیزی باشید. با ما ببنید.