جشنواره اقوام ایرانی

جشنواره اقوام ایرانی

از هزاران سال پیش تا کنون اقوام گوناگونی در ایران زندگی می کردند. اقوامی با زبان، نژاد و آیین و فرهنگ متفاوت که در کنار هم در این مرز و بوم سکنی گزیده اند. 

با برنامه ایران و شبکه مستند سیما همراه شوید تا در آینه جشنواره اقوام ایرانی با آداب این اقوام بیشتر آشنا شویم.