آوای موسیقی نواحی در کرمان

آوای موسیقی نواحی در کرمان

موسیقی نواحی گونه‌ای از موسیقی است که به نغمه‌ها و سازها و نواهای مناطق و نواحی ایران نظر دارد. با ما در نهمین جشنواره موسیقی نواحی همراه شوید.