همه جای ایران سرای من است1

همه جای ایران سرای من است1

مجموعه مستند «همه جای ایران سرای من است » سفر هیجان انگیز گروهی از ورزشکاران به شمال ایران است. این مجموعه توسط  علیرضا حائری و وحید سلیمانی ساخته شده و از تولیدات شبکه مستند سیما است.